HELFO er den ytre etaten for Helsedirektoratet, som jobber for at pasienter med rett til statlig støtte for medisinske behandlinger skal få dette utbetalt. For privatpersoner kan det fortone seg som vanskelig å forholde seg til det offentlige. Skjemaer som skal utfylles korrekt for å behandles, samt ukjente søknadsprosesser kan oppta mye tid.

Vi har direkteoppgjør med HELFO

Bogstadveien Tannlege l har full oversikt over hvilke behandlinger som kan gi rett til HELFO refusjon, og vi tilbyr derfor direkteoppgjør.

Dette betyr at pasient får både råd og behandling fra våre tannleger, og ikke behøver å søke om refusjon selv. For deg som pasient betyr dette at man betaler som vanlig for behandlingen, men at vi har oversikt over om din behandling gir krav på refusjon – og at vi følger dette opp.

Når din behandling har krav på HELFO-refusjon informerer vi om dette før eller under ditt besøk hos oss. HELFO-oppgjør betales deretter inn på din konto når HELFO har behandlet søknaden vi sender.

Vi behandler pasienter som blir dekket av HELFO-ordningen

I tillegg til å kunne tilby direkteoppgjør med HELFO – utfører vi også behandlinger som helt eller delvis blir dekket av HELFO-ordningen hvor dette er avklart i forkant. Både om det er avtalt at HELFO skal ha regning, eller om de refunderer i etterkant av behandlingen og at du som pasient betaler etter endt behandling.

Ta kontakt med oss på telefon 21 08 01 49 om du lurer på hvorvidt ditt behandlingsbehov innfrir for HELFO refusjon.